URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
tel. 052 515-40-20, 728874383,
fax: 052 584-11-44
e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl


 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019r. dzień 2 maja 2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 11 maja 2019r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
tel: 052 515-40-20, 728874383,   fax:052 584-11-44
e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1764 ze zm.), mamy przyjemność przedstawić Państwu podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Wszystkie informacje, będące w posiadaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, które nie zostały udostępnione w Biuletynie, udostępniane są w trybie art. 10 w/w ustawy.

Klauzula informacyjna

Inspektor Ochrony Danych


                                         

adres:

ul. Kościuszki 27, 85-079
Bydgoszcz  

telefon: 

(52) 515 40 20,
728874383

fax 

(52) 5841144 

e-mail 

psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

www.

www.ppis.bydgoszcz.pl

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

728874384

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego 

728874405

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi 

728874410

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych 

728874408

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  

666030471

Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego

728874407

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

666030653

Biuro Obsługi Klienta

728874381

Rzecznik Prasowy

 

  


 

 

wytworzył:

wprowadził: Maciej Borowiecki

ostatnia zmiana: 12.02.2015.