STATUS PRAWNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy jest:

- jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa- art. 15 ust. 3  ustawy z dnia 14 marca 1985  r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1412),

wytworzył:

wprowadził: M. Borowiecki

ostatnia zmiana: 7.01.2016