PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

 

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1412).

 

 

 

 

wytworzył:

wprowadził: M. Borowiecki

ostatnia zmiana:7.01.2016