OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze Miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 12 ust. 1  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest właściwym w sprawach określonych ustawą jako organ pierwszej instancji według kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy nie jest właściwym dla podmiotów, których organem założycielskim, prowadzącym lub dominującym jest powiat. Dla takich podmiotów z terenu Miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego właściwym jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

wytworzył:

wprowadził: M. Borowiecki

ostatnia zmiana: 18.04.2012