BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy na 2019 r. wynosi 4.564.000,00 złotych.

Bilans

Zestawienie zysków i stratZestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa

wytworzył:

wprowadził: Adrian Kulawik

ostatnia zmiana: 07.06.2019